top of page

Privacy- en cookie verklaring

1. Lees dit zorgvuldig

Wij van Tandartspraktijk Halderberge geven om uw privacy. Daarom doen wij onze uiterste best om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die u ons verstrekt. Bij het verwerken van persoonsgegevens nemen wij de huidige wet- en regelgeving in acht. Het is belangrijk dat u onderstaande informatie goed leest en begrijpt zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurd.

Indien iets niet duidelijk is of u heeft verdere vragen dan vragen wij u om contact met ons op te nemen met het contactformulier.

2. Welke gegevens

Om onze diensten aan te kunnen bieden is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens bij ons aan te leveren.

Deze gegevens kunnen in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld:

2.1 Persoonsgegevens aangeleverd door u;

Bij het registreren op deze website levert u ons persoonsgegevens aan. Dit is informatie zoals:

Naam, achternaam, adresgegevens, email adres gegevens, telefoongegevens, geboortegegevens. Wij vragen geen specifieke gegevens zoals BSN of ID-kaart nummers.

2.2 Informatie die wij verzamelen bij het gebruik van de service.

Wanneer u een van onze Services bezoekt, download en/of gebruikt, kunnen we geaggregeerde persoonlijke informatie over het gebruik verzamelen, zoals het browsen van bezoekers en gebruikers en 'click-stream'-activiteit op de Services, heatmaps en scrolls van sessies, niet-identificerende Persoonlijke informatie met betrekking tot het apparaat van de Bezoeker of Gebruiker, besturingssysteem, internetbrowser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, internetprovider, verwijzende/exit-pagina's, datum-/tijdstempels, enz.

3. Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

4. Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor het specifieke doeleind:

- Het aanmaken van een account om een behandelkaart aan te kunnen plaatsen;

- Het bijhouden van communicatie vanuit de website (contactformulier).

- Het bijhouden van een lijst met betrekking tot de nieuwsbrief.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
 

6. Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens, inclusief uw betaalgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.
 

7. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. 

8. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.
 

9. Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van functionele cookies: deze houden je voorkeuren bij en onthouden dus dat je al eerder op de site bent geweest.
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

9.1 Cookies van Derden

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

10. Facturen en betalingen
Voor het gebruik van onze diensten worden kosten in rekening gebracht. Het versturen van de facturen en het verwerken van de betalingen wordt uitbesteed door het bedrijf Infomedics. 
Voor correcte verwerking van deze facturatie leveren wij de benodigde gegevens aan bij Infomedics. Het versturen van de factuur gaat per email wanneer mobiel (06) telefoonnummer en email adres bij ons bekend zijn. Indien deze gegevens niet aanwezig zijn of expliciet aangevraagd worden de facturen via Infomedics per post verstuurd.

 

11. Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door gebruik te maken van ons contactformulier.

12. Klacht indienen

Indien u ontevreden bent over onze diensten dan vragen wij u dit kenbaar te maken middels het contactformulier. Indien u geen contact met ons hierover wil opnemen dan verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

14. Contact

Tandartspraktijk Halderberge

Beukenlaan 1d

4731 CD  OUDENBOSCH
 

bottom of page